Loading, please wait
Loading, please wait

Arm wrestling Palekh 2013 Zotov, Livanova.