Loading, please wait

Portrait of V.I. Lenin Fedoskino 1986 Aldoshkin Nikolay